Điều dưỡng Nhật Bản (Tổng số: 1)

10 THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG TỈNH KAGAWA NHẬT BẢN
Điều Dưỡng (Điều dưỡng Nhật Bản)
Kagawa, Nhật Bản
Mức lương: 33.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 15/11/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 30 THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI KAGAWA NHẬT BẢN
chat zalo 0868 95 90 88 Chat Zalo
0868 95 90 88