Điều dưỡng Nhật Bản (Tổng số: 1)

10 THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG TỈNH KAGAWA NHẬT BẢN
Điều Dưỡng (Điều dưỡng Nhật Bản)
Kagawa, Nhật Bản
Mức lương: 28.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 15/05/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 10 THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI KAGAWA NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17