Du học

Du học Nhật Bản

Tư vấn định hướng và hỗ trợ học sinh mọi thủ tục để lựa chọn môi trường học phù hợp viết tiếp ước mơ

Các kỳ nhập học

Hiện nay du học tại Nhật Bản có 04 kỳ nhập học trong năm gồm: kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

Học bổng

Một số học bổng nổi bật của AKANE

Trường đại diện

Một số trường du học AKANE đang liên kết

Hướng nghiệp

Ứng dụng khoa học trong phân tích não bộ để giúp học sinh lựa chọn ngành nghề học tập phù hợp.

Tài chính du học

Một số chi phí sinh hoạt cơ bản của du học sinh tại Nhật

Chuẩn bị du học

Các bước chuẩn bị cho hành trình du học thành công, hiệu quả

Hồ sơ du học

Danh mục hồ sơ cần chuẩn bị khi đi du học

Nhân viên nghiệp vụ

Nhân viên nghiệp vụ tư vấn du học

Giấy phép hoạt động

Giấy phép hoạt động tư vấn du học tại Akane

chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17