Kỹ năng đặc định (Tổng số: 2)

6 NAM KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH XÂY DỰNG
KNĐĐ Giàn Giáo (Kỹ năng đặc định)
Kagawa, Nhật Bản
Mức lương: 38.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 15/11/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 6 NAM KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH XÂY DỰNG TÒA NHÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH KAGAWA, NHẬT BẢN
2 NAM KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH XÂY DỰNG
KNĐĐ Xây dựng (Kỹ năng đặc định)
Miyazaki, Nhật Bản
Mức lương: 37.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 31/03/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 NAM KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH MIYAZAKI, NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17