Kỹ năng đặc định (Tổng số: 2)

6 NAM KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH XÂY DỰNG
KNĐĐ Giàn Giáo (Kỹ năng đặc định)
Kagawa, Nhật Bản
Mức lương: 38.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 15/11/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 6 NAM KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH XÂY DỰNG TÒA NHÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH KAGAWA, NHẬT BẢN
03 SUẤT TOKUTEI XÂY DỰNG DÂN DỤNG
KNĐĐ Xây dựng (Kỹ năng đặc định)
Kyoto - Osaka - Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 34.000.000 VND
Hạn nộp: 31/07/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 03 SUẤT KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KYOTO - OSAKA - HYOGO NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17