Internship Nhật Bản (Tổng số: 2)

10 NAM/NỮ KHỐI NGÀNH THỰC PHẨM INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Ngành nhà hàng (Internship Nhật Bản)
Okayama, Nhật Bản
Mức lương: 20.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 20/02/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 10 NAM/NỮ NGÀNH THỰC PHẨM THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
4 NAM/NỮ ĐIỀU DƯỠNG INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Ngành điều dưỡng (Internship Nhật Bản)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 26.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 20/02/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 4 NAM/NỮ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17