Internship Nhật Bản (Tổng số: 3)

11 NAM KHỐI KỸ THUẬT INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Khối kỹ thuật (Internship Nhật Bản)
Các Tỉnh, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 11 NAM THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
4 NAM & NỮ KHỐI NGÔN NGỮ NHẬT INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Khối ngôn ngữ Nhật (Internship Nhật Bản)
Fukuoka, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 4 NAM/NỮ THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
60 NAM & NỮ KHỐI LOGISTICS INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Khối Logistics (Internship Nhật Bản)
Osaka, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 60 NAM & NỮ THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17