Internship Nhật Bản (Tổng số: 8)

11 NAM KHỐI KỸ THUẬT INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Khối kỹ thuật (Internship Nhật Bản)
Các Tỉnh, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 11 NAM THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
4 NAM & NỮ KHỐI NGÔN NGỮ NHẬT INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Khối ngôn ngữ Nhật (Internship Nhật Bản)
Fukuoka, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 4 NAM/NỮ THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
60 NAM & NỮ KHỐI LOGISTICS INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Khối Logistics (Internship Nhật Bản)
Osaka, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 60 NAM & NỮ THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
4 NAM KHỐI LOGISTICS INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Khối Logistics (Internship Nhật Bản)
Osaka, Nhật Bản
Mức lương: 23
Hạn nộp: 20/02/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 4 NAM KHỐI LOGISTICS THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
10 NAM/NỮ KHỐI NGÀNH THỰC PHẨM INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Ngành nhà hàng (Internship Nhật Bản)
Okayama, Nhật Bản
Mức lương: 20.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 20/02/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 10 NAM/NỮ NGÀNH THỰC PHẨM THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
4 NAM/NỮ ĐIỀU DƯỠNG INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Ngành điều dưỡng (Internship Nhật Bản)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 26.000.000VNĐ
Hạn nộp: 20/02/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 4 NAM/NỮ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
12 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM INTERNSHIP TẠI NHẬT BẢN
Ngành thực phẩm (Internship Nhật Bản)
Saitama, Nhật Bản
Mức lương: 17.600.000 VNĐ
Hạn nộp: 28/04/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 12 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
2 NAM/NỮ INTERNSHIP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Ngành nhà hàng (Internship Nhật Bản)
Kagawa, Nhật Bản
Mức lương: 20.800.000 VNĐ
Hạn nộp: 28/04/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 NAM/NỮ THỰC TẬP TẠI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17