Thực tập sinh Nhật Bản (Tổng số: 18)

10 NỮ THỰC TẬP SINH MAY
May mặc (Thực tập sinh Nhật Bản)
Miyazaki, Nhật Bản
Mức lương: 28.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 10 NỮ THỰC TẬP SINH MAY LÀM VIỆC TẠI TỈNH KAGOSHIMA, MIYAZAKI, NHẬT BẢN
02 THỰC TẬP SINH THI CÔNG CỐT THÉP
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Ibaraki, Nhật Bản
Mức lương: 26.300.000 VND
Hạn nộp: 28/04/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 NAM THỰC TẬP SINH THI CÔNG CỐT THÉP LÀM VIỆC TẠI TỈNH IBARAKI, NHẬT BẢN
 79 ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH NHẬT BẢN
Tất cả các ngành nghề (Thực tập sinh Nhật Bản)
Chiba, Nhật Bản
Mức lương: 35,000,000 VND
Hạn nộp: 01/04/2023
CÔNG TY AKANE TUYỂN 79 ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH NHẬT BẢN
14 NAM / NỮ THỰC TẬP SINH THỰC PHẨM LÀM TẠI HYOGO
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 25.000.000 VND
Hạn nộp: 15/11/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 14 THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TỈNH HYOGO, NHẬT BẢN
01 TẬP SINH GIA CÔNG CHỐNG THẤM
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 31.000.000 VND
Hạn nộp: 20/11/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 01 THỰC TẬP SINH THI CÔNG CHỐNG THẤM LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA, NHẬT BẢN
01 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 28.000.000 VND
Hạn nộp: 20/11/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 01 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA, NHẬT BẢN
05 THỰC TẬP SINH ĐÓNG GÓI
Ngành đóng gói (Thực tập sinh Nhật Bản)
Nagano, Nhật Bản
Mức lương: 26.000.000 VND
Hạn nộp: 20/11/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 05 THỰC TẬP SINH NGÀNH ĐÓNG GÓI LÀM VIỆC TẠI TỈNH NAGANO, NHẬT BẢN
02 THỰC TẬP SINH HOÀN THIỆN NỘI THẤT
Nội thất (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VND
Hạn nộp: 01/12/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 02 THỰC TẬP SINH HOÀN THIỆN NỘI THẤT LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA, NHẬT BẢN
12 THỰC TẬP SINH THỰC PHẨM
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Okayama, Nhật Bản
Mức lương: 25.000.000 VND
Hạn nộp: 29/01/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 12 THỰC TẬP SINH NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TỈNH OKAYAMA, NHẬT BẢN
02 THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP
Nông nghiệp (Thực tập sinh Nhật Bản)
Aichi, Nhật Bản
Mức lương: 29.000.000 VND
Hạn nộp: 29/01/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 02 THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI, NHẬT BẢN
TUYỂN SINH THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM 1 NĂM TẠI NHẬT BẢN
Tất cả các ngành nghề (Thực tập sinh Nhật Bản)
Các Tỉnh, Nhật Bản
Mức lương: 25.000.000 VND
Hạn nộp: 29/02/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP / LÀM VIỆC TRẢI NGHIỆM 1 NĂM TẠI NHẬT BẢN
03 THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG
Điều dưỡng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kagawa, Nhật Bản
Mức lương: 26.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 03 THỰC TẬP SINH NỮ ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KAGAWA, NHẬT BẢN
02 THỰC TẬP SINH THI CÔNG GIÀN GIÁO
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 34.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE TUYỂN 02 THỰC TẬP SINH THI CÔNG GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA NHẬT BẢN
06 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Saitama, Nhật Bản
Mức lương: 29.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE TUYỂN 06 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH SAITAMA NHẬT BẢN
02 THỰC TẬP SINH THI CÔNG CHỐNG THẤM
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 29.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE TUYỂN 02 THỰC TẬP SINH THI CÔNG CHỐNG THẤM LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA NHẬT BẢN
03 NỮ THỰC TẬP SINH GIA CÔNG ĐỒ GÁ
Cơ khí (Thực tập sinh Nhật Bản)
Saitama, Nhật Bản
Mức lương: 27.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE TUYỂN 03 THỰC TẬP SINH GIA CÔNG ĐỒ GÁ LÀM VIỆC TẠI TỈNH SAITAMA NHẬT BẢN
03 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Hokkaido, Nhật Bản
Mức lương: 27.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE TUYỂN 03 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH HOKKAIDO NHẬT BẢN
02 THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP
Nông nghiệp (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kagoshima, Nhật Bản
Mức lương: 25.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 02 THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI, NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17