Thực tập sinh Nhật Bản (Tổng số: 7)

TUYỂN 55 NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Tất cả các ngành nghề (Thực tập sinh Nhật Bản)
Saitama, Nhật Bản
Mức lương: 33,400,000 VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2022
Akane thông báo t.u.y.ể.n ngay 50 KỸ SƯ LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP làm việc tại Nhật Bản năm 2022
TUYỂN 79 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH NHẬT BẢN
Tất cả các ngành nghề (Thực tập sinh Nhật Bản)
Chiba, Nhật Bản
Mức lương: 35,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2022
CÔNG TY AKANE TUYỂN 79 LĐPT LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH NHẬT BẢN
 HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG TRỊ GIÁ 300 TRIỆU
Tất cả các ngành nghề (Thực tập sinh Nhật Bản)
Chiba, Nhật Bản
Mức lương: 40,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 31/08/2022
TUYỂN SINH DU HỌC HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI SAITAMA
TUYỂN 30 THỰC TẬP SINH THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 25.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 20/09/2022
Tuyển 30 Thực Tập Sinh ngành nghề chế biến Thực Phẩm làm việc tại Nhật Bản chế độ đãi ngộ tốt, hấp dẫn.
TUYỂN 4 THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Nông nghiệp (Thực tập sinh Nhật Bản)
Okayama, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 22/09/2022
Tuyển 4 Thực Tập Sinh ngành nghề Chăn Nuôi làm việc tại Nhật Bản chế độ đãi ngộ tốt, hấp dẫn.
TUYỂN 10 THỰC TẬP SINH THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 25.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 22/09/2022
Tuyển 10 Thực Tập Sinh ngành nghề chế biến Thực Phẩm làm việc tại Nhật Bản chế độ đãi ngộ tốt, hấp dẫn.
TUYỂN 4 THỰC TẬP SINH NGÀNH XÂY DỰNG làm việc tại Nhật Bản
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Tokyo, Nhật Bản
Mức lương: 35.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 22/09/2022
Tuyển 4 THỰC TẬP SINH NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNG làm việc tại Nhật Bản chế độ đãi ngộ tốt, hấp dẫn.
chat zalo 096 419 1617 Chat Zalo
096 419 1617