Thực tập sinh Nhật Bản (Tổng số: 10)

 2 THỰC TẬP SINH GIÀN GIÁO
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Hiroshima, Nhật Bản
Mức lương: 34.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 10/11/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA, NHẬT BẢN
20 THỰC TẬP SINH THỰC PHẨM
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 15/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 20 THỰC TẬP SINH THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TỈNH HYOGO, NHẬT BẢN
2 THỰC TẬP SINH TRÁT VỮA
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Aichi, Nhật Bản
Mức lương: 36.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH TRÁT VỮA LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI, NHẬT BẢN
TUYỂN 3 THỰC TẬP SINH HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
Cơ khí (Thực tập sinh Nhật Bản)
Yamanashi, Nhật Bản
Mức lương: 29.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 18/02/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 3 THỰC TẬP SINH HÀN BÁN TỰ ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH YAMANASHI NHẬT BẢN
4 THỰC TẬP SINH GIA CÔNG CƠ KHÍ
Cơ khí (Thực tập sinh Nhật Bản)
Nagasaki, Nhật Bản
Mức lương: 33.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 08/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 4 THỰC TẬP SINH GIA CÔNG CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI TỈNH NAGASAKI, NHẬT BẢN
 22 THỰC TẬP SINH NỮ THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Okayama, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 10/02/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 22 THỰC TẬP SINH NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 35.000.000VNĐ
Hạn nộp: 20/02/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG TẠI KANAGAWA - CHIBA NHẬT BẢN
TUYỂN 1 THỰC TẬP SINH TRÁT VỮA
Cơ khí (Thực tập sinh Nhật Bản)
Tokyo, Nhật Bản
Mức lương: 36.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 20/02/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 1 THỰC TẬP SINH TRÁT VỮA TẠI TOKYO
 79 ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH NHẬT BẢN
Tất cả các ngành nghề (Thực tập sinh Nhật Bản)
Chiba, Nhật Bản
Mức lương: 35,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 30/12/2022
CÔNG TY AKANE TUYỂN 79 ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH NHẬT BẢN
2 THỰC TẬP SINH BUỘC THÉP
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Chiba, Nhật Bản
Mức lương: 35.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 15/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH BUỘC THÉP LÀM VIỆC TẠI TỈNH CHIBA, NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17