Kỹ sư đi Nhật (Tổng số: 6)

 50 KỸ SƯ  SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Kỹ sư (Kỹ sư đi Nhật)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 42,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 01/04/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 50 KỸ SƯ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
15 KỸ SƯ SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ CHO TẬP ĐOÀN TOYOTA
Kỹ sư (Kỹ sư đi Nhật)
Aichi, Nhật Bản
Mức lương: 47.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 31/03/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 15 KỸ SƯ SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CHO TẬP ĐOÀN TOYOTA LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI, NHẬT BẢN
14 KỸ SƯ SẢN SUẤT CÔNG NGHIỆP
Kỹ sư cơ khí (Kỹ sư đi Nhật)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 42.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 31/03/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 14 KỸ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TỈNH HYOGO, NHẬT BẢN
20 KỸ SƯ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Kỹ sư (Kỹ sư đi Nhật)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 42,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 10/02/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 20 KỸ SƯ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TỈNH HYOGO, NHẬT BẢN
2 NAM KỸ SƯ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH
Kỹ sư xây dựng (Kỹ sư đi Nhật)
Osaka, Nhật Bản
Mức lương: 42.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 31/03/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 KỸ SƯ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI OSAKA NHẬT BẢN
 10 NAM KỸ SƯ SẢN XUẤT CƠ KHÍ
Kỹ sư cơ khí (Kỹ sư đi Nhật)
Ibaraki, Nhật Bản
Mức lương: 42.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 18/04/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 10 NAM KỸ SƯ SẢN XUẤT CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI TỈNH IBARAKI, NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17