Lao động trúng tuyển

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG ĐƯA ĐI GIỮA AKANE VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Tham gia đầy đủ khóa học giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài do Bên đưa đi tổ chức, đảm bảo thời lượng theo quy định pháp luật, kiểm tra đạt kết quả và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

- Tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng nghề ......./......... do Bên đưa đi tổ chức (nếu có) trong thời gian …/.. (ngày). Phí bồi dưỡng kỹ năng nghề là ……..……/………….. đồng (Bằng chữ:………………/…….. đồng) do ….………/………… (Người lao động/bên đưa đi/bên nước ngoài tiếp nhận lao động) chi trả.

- Tham gia khóa đào tạo Nhật ngữ do Bên đưa đi tổ chức (nếu có).

- Chi trả các chi phí cho Bên đưa đi

- Ký kết và thực hiện hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.

- Thời gian đào tạo tại nước tiếp nhận (nếu có): 01 tháng

- Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi:

 • Thời giờ làm việc: 08 giờ/ngày, 40 giờ/tuần theo quy định của Luật Lao động Nhật Bản. Ngoài thời gian này được tính là thời gian làm thêm giờ. Người lao động được nghỉ các ngày lễ, ngày nghỉ phép theo quy định của pháp luật Nhật Bản.
 • Tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản Người lao động phải nộp (nếu có):
 1. Tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng/phụ cấp:

+ Tiền lương: ……..Yên/tháng

+ Tiền làm thêm giờ: theo quy định pháp luật

+ Các khoản tiền thưởng/phụ cấp (chuyên cần, hỗ trợ ăn, ở, ca kíp,....): …..

+ Ngày trả lương: …..;

+ Hình thức trả lương: ……...

 1. Các khoản Người lao động phải nộp theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận lao động: ……………………..

- Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người lao động được Công ty sử dụng lao động/ Bên Tiếp nhận cung cấp:

 1. Trong thời gian đào tạo:
  1. Chỗ ở: Được Doanh nghiệp tiếp nhận Nhật Bản cung cấp miễn phí chỗ ở có trang bị các tiện nghi cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
  2. Được hưởng trợ cấp sinh hoạt trong thời gian khóa đào tạo (1 tháng) là ……….Yên (bao gồm cả tiền ăn).
  3. Phương thức chi trả trợ cấp: hàng tháng Người lao động được Bên tiếp nhận trả trực tiếp toàn bộ tiền trợ cấp vào một ngày nhất định trong tháng theo thỏa thuận giữa hai bên.
 2. Trong thời gian thực tập kỹ năng:
  1. Chỗ ở được Bên tiếp nhận bố trí chỗ ở, có trang bị các tiện nghi cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, chi phí thuê nhà, chi phí điện, nước sinh hoạt, khí đốt do Người lao động tự chi trả (theo hình thức khấu trừ vào lương cơ bản)
  2. Người lao động tự chịu chi phí tiền ăn, uống, tiền gọi điện thoại, internet đồ dùng cá nhân và các chi phí cá nhân khác.

- Bảo hiểm: Trong thời gian đào tạo được hưởng chế độ bảo hiểm tổng hợp cho Thực tập sinh người nước ngoài theo quy định của Cơ quan OTIT Nhật Bản, chi phí bảo hiểm do Bên tiếp nhận có trách nhiệm đài thọ.

- Trường hợp ốm đau, thương tật, tử vong:

 1. Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật lao động Nhật Bản.
 2. Nếu Người lao động bị tai nạn, rủi ro trong lúc đang làm việc (tai nạn lao động) mà không thể tiếp tục làm việc được nữa thì tùy nguyên nhân sẽ được hưởng quyền bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật của Nhật Bản và phải trở về Việt Nam. Bên tiếp nhận lao động phía Nhật Bản có trách nhiệm làm thủ tục với công ty bảo hiểm để thanh toán tiền bảo hiểm cho Người lao động.
 3. Trong trường hợp Người lao động bị tử vong tại Nhật Bản thì thân nhân Người lao động sẽ ủy quyền cho Bên đưa đi để thay mặt thân nhân làm việc với cơ quan chức năng tại Nhật Bản và Việt Nam để giải quyết các quyền lợi của Người lao động theo pháp luật nước sở tại và đưa thi hài về nước. Tùy theo lý do tử vong mà Người lao động sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhật Bản. Chi phí liên quan sẽ được Bên đưa đi cùng đối tác ứng trước và trừ sau vào bảo hiểm tử vong.
 4. Trường hợp ốm đau, thương tật, tử vong hoặc phải về nước trước thời hạn Người lao động được hưởng khoản hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.
 5. Nếu Người lao động bị tai nạn rủi ro hoặc bị tử vong khi đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, bỏ trốn khỏi nơi làm việc thì Người lao động và gia đình không được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhật Bản, đồng thời phải viết đơn đề nghị Bên đưa đi giúp giải quyết và phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc xử lý sự vụ và chi phí đưa thi hài về nước.

- Người lao động chịu chi phí khám kiểm tra, khám chữa răng (nếu có); chi phí khám và chữa bệnh đối với những thương tật, bệnh tật của Người lao động phát sinh ngoài thời gian thực tập vượt quá phạm vi bảo hiểm quy định.

- Chăm sóc sức khỏe sinh sản, ốm đau, thương tật, tử vong: được khám, chữa bệnh, được hưởng chế độ theo quy định pháp luật nước tiếp nhận lao động và được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- An toàn, vệ sinh lao động: Được cung cấp miễn phí trang thiết bị bảo hộ lao động theo từng vị trí việc làm và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động theo Luật Lao động Nhật Bản và quy chế của người sử dụng lao động.

- Chi phí đi lại:

 1. Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc tại nước tiếp nhận do Bên tiếp nhận lao động phía Nhật Bản chi trả;
 2. Chi phí đi lại từ nơi làm việc tại nước tiếp nhận về Việt Nam sau khi Người lao động hoàn thành hợp đồng lao động do Bên tiếp nhận lao động chi trả.
 3. Trường hợp lao động về nước trước hạn do lỗi của Người lao động hoặc do nhu cầu cá nhân thì chi phí đi lại do Người lao động chi trả.

- Thực hiện thanh lý hợp đồng này trong thời gian 180 ngày kể từ ngày Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với Bên tiếp nhận lao động. Trường hợp Bên đưa đi đã 03 lần thông báo bằng thư bảo đảm trong khoảng thời gian nêu trên mà Người lao động/Người được ủy quyền hợp pháp của Người lao động không đến thanh lý Hợp đồng này thì Bên đưa đi được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này.

- Được hưởng các quyền và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

- Người lao động có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Nhật Bản; tuân thủ nội quy lao động của Tổ chức, xí nghiệp tiếp nhận tại Nhật Bản như:

 1. Tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán sinh hoạt, văn hóa truyền thống,… của Nhật Bản.
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhật Bản, nội quy, quy chế, chế độ làm việc của Bên tiếp nhận lao động, nội quy ký túc xá; tuyệt đối tuân theo chỉ thị của nhân viên hướng dẫn thực tập và tư vấn sinh hoạt.
 3. Tham gia thực tập tại Nhật Bản một mình, không được bảo lãnh gia đình sang Nhật Bản.
 4. Người lao động phải ở tại nơi mà doanh nghiệp tiếp nhận đã chuẩn bị, không được nghỉ lại bên ngoài mà không được sự cho phép của nhân viên hướng dẫn sinh hoạt.
 5. Về nguyên tắc không được về nước ngắn hạn trong thời gian thực tập trừ trường hợp Bên tiếp nhận lao động cho phép và được cấp phép tái nhập cảnh của Cục quản lý nhập cảnh Nhật Bản.
 6. Không được tiến hành các hoạt động kinh tế với các tổ chức, cá nhân ngoài tổ chức tiếp nhận nhằm đem lại thù lao, lợi nhuận trong thời gian thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.
 7. Tuân thủ chỉ đạo của người hướng dẫn, tự giác hoàn thành mọi công việc được giao đúng thời hạn, bảo đảm kỹ thuật và chất lượng.
 8. Luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc được giao một cách tốt nhất.

- Trong trường hợp có sự thay đổi về cơ chế quản lý, chính sách tài chính của hai nhà nước Nhật Bản và Việt Nam, các quy định về quản lý của Bên đưa đi và của Bên tiếp nhận lao động phù hợp với quy định của pháp luật thì Người lao động phải tuân thủ theo sự thay đổi đó

Công ty TNHH Nhân lực Akane công bố danh sách lao động trúng tuyển theo link dưới đây:
 
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17