Chế biến thực phẩm (Tổng số: 5)

14 NAM / NỮ THỰC TẬP SINH THỰC PHẨM LÀM TẠI HYOGO
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 25.000.000 VND
Hạn nộp: 15/11/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 14 THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TỈNH HYOGO, NHẬT BẢN
06 THỰC TẬP SINH THỰC PHẨM
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Okayama, Nhật Bản
Mức lương: 25.000.000 VND
Hạn nộp: 04/04/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 12 THỰC TẬP SINH NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TỈNH OKAYAMA, NHẬT BẢN
50 THỰC TẬP SINH THỰC PHẨM
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Các Tỉnh, Nhật Bản
Mức lương: 28.000.000 VND
Hạn nộp: 28/03/2024
THÔNG BÁO TUYỂN 50 THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH SAITAMA, SHIZUOKA, AICHI, HYOGO, SHIGA Ở NHẬT BẢN
06 THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kobe, Nhật Bản
Mức lương: ~ 27.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 29/05/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 06 THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TỈNH KOBE NHẬT BẢN
TUYỂN 20 THỰC TẬP SINH THỰC PHẨM
Chế biến thực phẩm (Thực tập sinh Nhật Bản)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: ~27.000.000 VND
Hạn nộp: 30/06/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 20 THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI TỈNH HYOGO NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17