KNĐĐ Điều Dưỡng (Tổng số: 1)

24 NAM KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ĐIỀU DƯỠNG
KNĐĐ Điều Dưỡng (Kỹ năng đặc định)
Các Tỉnh, Nhật Bản
Mức lương: 40.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 31/05/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 24 NAM KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH TOCHI - TOKYO - KANAGAWA - CHIBA - SAITAMA, NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17