Kỹ sư Cơ khí (Tổng số: 4)

10 NAM KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT CON TEM
Kỹ sư Cơ khí (Kỹ sư đi Nhật)
Tochigi, Nhật Bản
Mức lương: 30.000.000 VND
Hạn nộp: 04/10/2023
AKANE TUYỂN DỤNG 10 NAM KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT CON TEM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
2 NAM KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY
Kỹ sư Cơ khí (Kỹ sư đi Nhật)
Hyogo, Nhật Bản
Mức lương: 29.000.000 VND
Hạn nộp: 04/10/2023
AKANE TUYỂN DỤNG 2 NAM KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
20 NAM KỸ SƯ SẢN XUẤT CHẤT BÁN DẪN
Kỹ sư Cơ khí (Kỹ sư đi Nhật)
Kanto/Kansai, Nhật Bản
Mức lương: 37.000.000 - 41.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 04/10/2023
AKANE TUYỂN DỤNG 20 NAM KỸ SƯ SẢN XUẤT CHẤT BÁN DẪN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
20 KỸ SƯ CƠ KHÍ
Kỹ sư Cơ khí (Kỹ sư đi Nhật)
Kanto/Kansai, Nhật Bản
Mức lương: 34.000.000 - 38.000.000 VND
Hạn nộp: 30/09/2023
AKANE TUYỂN DỤNG 20 KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17