Kỹ sư Nhật (Tổng số: 11)

20 KỸ SƯ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Kanto/Kansai, Nhật Bản
Mức lương: 33.000.000 - 39.000.000 VND
Hạn nộp: 30/09/2023
AKANE TUYỂN DỤNG 20 KỸ SƯ NGÀNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
20 KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Kanto/Kansai, Nhật Bản
Mức lương: 34.000.000 - 38.000.000 VND
Hạn nộp: 30/09/2023
AKANE TUYỂN DỤNG 20 KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
30 NAM / NỮ KỸ SƯ NHÀ HÀNG
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: Lên đến 44.000.000 VND
Hạn nộp: 07/12/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 30 KỸ SƯ NHÀ HÀNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA, NHẬT BẢN
01 KỸ SƯ KHÁCH SẠN
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 32.000.000 - 57.000.000 VND
Hạn nộp: 07/12/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 01 KỸ SƯ KHÁCH SẠN LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA, NHẬT BẢN
05 KỸ SƯ XÂY DỰNG
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Yamaguchi, Nhật Bản
Mức lương: 36.000.000 - 44.000.000 VND
Hạn nộp: 31/12/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 05 KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH YAMAGUCHI NHẬT BẢN
05 NAM KỸ SƯ CHẾ TẠO BẢNG MẠCH
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Yamanashi, Nhật Bản
Mức lương: ~ 32.600.000 VND
Hạn nộp: 29/02/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 05 KỸ SƯ CHẾ TẠO BẢNG MẠCH LÀM VIỆC TẠI TỈNH YAMANASHI NHẬT BẢN
30 SUẤT KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Các Tỉnh, Nhật Bản
Mức lương: Liên hệ
Hạn nộp: 05/02/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 30 SUẤT KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI NHẬT BẢN
01 NAM KỸ SƯ CHẾ TẠO BẢNG MẠCH
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Shiga, Nhật Bản
Mức lương: ~ 42.500.000 VND
Hạn nộp: 29/02/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 01 NAM KỸ SƯ CHẾ TẠO BO MẠCH LÀM VIỆC TẠI TỈNH SHIGA NHẬT BẢN
01 PHIÊN DỊCH VIÊN
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Chiba, Nhật Bản
Mức lương: ~ 36.000.000
Hạn nộp: 29/04/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 01 NAM PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI TỈNH CHIBA NHẬT BẢN
15 NHÂN VIÊN AN NINH
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Các Tỉnh, Nhật Bản
Mức lương: 34.000.000 VND
Hạn nộp: 29/04/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15 NHÂN VIÊN AN NINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
03 NAM KỸ SƯ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Kỹ sư Nhật (Kỹ sư đi Nhật)
Niigata, Nhật Bản
Mức lương: ~ 33.000.000 VND
Hạn nộp: 29/04/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 03 NAM KỸ SƯ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH NIIGATA NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17