Nông nghiệp (Tổng số: 3)

02 THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP
Nông nghiệp (Thực tập sinh Nhật Bản)
Aichi, Nhật Bản
Mức lương: 29.000.000 VND
Hạn nộp: 29/01/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 02 THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI, NHẬT BẢN
02 THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP
Nông nghiệp (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kagoshima, Nhật Bản
Mức lương: 25.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 02 THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TỈNH KAGOSHIMA, NHẬT BẢN
02 NAM THỰC TẬP SINH CHĂN NUÔI
Nông nghiệp (Thực tập sinh Nhật Bản)
Nagano, Nhật Bản
Mức lương: ~27.000.000 VND
Hạn nộp: 30/06/2024
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 02 NAM THỰC TẬP SINH CHĂN NUÔI LÀM VIỆC TẠI TỈNH NAGANO NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17