Xây dựng (Tổng số: 4)

 2 THỰC TẬP SINH GIÀN GIÁO
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Hiroshima, Nhật Bản
Mức lương: 34.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 10/11/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA, NHẬT BẢN
2 THỰC TẬP SINH TRÁT VỮA
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Aichi, Nhật Bản
Mức lương: 36.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH TRÁT VỮA LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI, NHẬT BẢN
2 THỰC TẬP SINH BUỘC THÉP
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Chiba, Nhật Bản
Mức lương: 35.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 15/12/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH BUỘC THÉP LÀM VIỆC TẠI TỈNH CHIBA, NHẬT BẢN
 4 THỰC TẬP SINH HOÀN THIỆN NỘI THẤT
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 38.000.000 VNĐ
Hạn nộp: 15/11/2022
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 4 THỰC TẬP SINH HOÀN THIỆN NỘI THẤT LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA, NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17