Xây dựng (Tổng số: 6)

02 THỰC TẬP SINH THI CÔNG CỐT THÉP
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Ibaraki, Nhật Bản
Mức lương: 26.300.000 VND
Hạn nộp: 28/04/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 2 NAM THỰC TẬP SINH THI CÔNG CỐT THÉP LÀM VIỆC TẠI TỈNH IBARAKI, NHẬT BẢN
01 TẬP SINH GIA CÔNG CHỐNG THẤM
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 31.000.000 VND
Hạn nộp: 20/11/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 01 THỰC TẬP SINH THI CÔNG CHỐNG THẤM LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA, NHẬT BẢN
01 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 28.000.000 VND
Hạn nộp: 20/11/2023
AKANE THÔNG BÁO TUYỂN 01 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA, NHẬT BẢN
06 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Saitama, Nhật Bản
Mức lương: 33.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE TUYỂN 06 NAM THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH SAITAMA NHẬT BẢN
02 THỰC TẬP SINH NAM THI CÔNG CHỐNG THẤM
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Kanagawa, Nhật Bản
Mức lương: 29.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE TUYỂN 02 THỰC TẬP SINH THI CÔNG CHỐNG THẤM LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA NHẬT BẢN
03 THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Xây dựng (Thực tập sinh Nhật Bản)
Hokkaido, Nhật Bản
Mức lương: 27.000.000 VND
Hạn nộp: 31/03/2024
AKANE TUYỂN 03 THỰC TẬP SINH NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH HOKKAIDO NHẬT BẢN
chat zalo 0964 19 16 17 Chat Zalo
0964 19 16 17