Ban Giám đốc


enlightened CHỦ TỊCH CÔNG TY: ÔNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA:

  • 7 Năm học tập và làm việc tại Nhật Bản.

enlightened TỔNG GIÁM ĐỐC: ÔNG NGUYỄN HỮU NGHĨA

  • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực XKLĐ

enlightened PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM THANH XUÂN

  • 4 năm học tập tại Nhật Bản và 10 năm giảng dạy tiếng Nhật.

enlightened HIỆU TRƯỞNG: ÔNG PHẠM ĐỨC DŨNG

  • 4 năm học tập và làm việc tại Nhật Bản, 18 năm giảng dạy tiếng Nhật.
  • Nguyên hiệu phó Nhật ngữ Đông Du. 

 AKANE MANPOWER CO.,LTD

  • Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín AKANE
  • Add: 39 Ba Vì, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
  • Email: tuyensinh@akane.vn
  • https://www.facebook.com/xkldakane/
  • Hoặc liên hệ số 08686 25979 để được công ty xuất khẩu lao động uy tín AKANE tư vấn. 
LIÊN HỆ CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG UY TÍN AKANE

 

chat zalo 096 419 1617 Chat Zalo
096 419 1617